Cookie Use Notification

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service.

By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block the use of cookies.

Regulatorisk information rörande Cushman & Wakefield

Inledning

Den här sidan beskriver information som är erforderlig enligt Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden avseende Cushman & Wakefield i Sverige.

De bolag som utför tjänster till våra kunder är:

Namn

Type of entity

Registry

Bolagets organisations nummer

Cushman & Wakefield Sweden AB

Limited Liability Company

Companies Registry

556311-3017

Cushman & Wakefield Facilities Management AB

Limited Liability Company

Companies Registry

556716-9015


Ibland används enbart namnet Cushman & Wakefield vid leverans av våra tjänster. Det levererande bolagets namn är alltid angivet i den uppdragsbekräftelse som finns upprättad eller framgår av någon annan form av bekräftelse på uppdraget.

Våra tjänster styrs av skriftliga villkor som avtalats med kunderna. Dessa avtal är, om inte annat föreskrivs, reglerade av svensk lag.

Kontakt

Cushman & Wakefields säte i Sverige för våra svenska bolag är:

Besöksadress: Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm

Postadress: Box 3637, 103 59 Stockholm.

Du kontaktar oss snabbast genom länken “Contact Us”, via telefon till +46 8 671 34 00 eller via e-post till någon av våra anställda; förnamn.efternamn@cushwake.com.

Försäkring & momsregistrering

Cushman & Wakefield har som professionell rådgivare en ansvarsförsäkring. Våra försäkringsbolag är Liberty Mutual Insurance Company som kan kontaktas via AON Risk Solutions, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4AN, Storbritannien. Försäkringen gäller globalt.

Vi är momsregistrerade och vårt registreringsnummer är SE556311301701.

Klagomål

Cushman & Wakefield i Sverige arbetar ständigt med att förbättra de tjänster vi erbjuder våra kunder. För detta ändamål har företaget utvecklat en formell rutin för hantering av klagomål. För att få en kopia på rutinen kan du maila ‘Complaints.EMEA@cushwake.com eller tala med din kundansvariga konsult.

Om du har ett klagomål ber vi dig i första hand att kontakta kundansvarig konsult. Om du inte vill kontakta kundansvarig konsult eller om det svar du fått från denne inte känns tillräckligt, vänligen kontakta:

Namn

Agneta Jacobsson

Titel

Head of Sweden and the Nordics

Adress

Regeringsgatan 59, Box 3637, 103 59 StockholmOm du inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt klagomål kan vi överväga alternativa sätt för konfliktlösning, t.ex. medling.